Doornroosje
loader

INFO

COVID-19

Corona voorbehoud
Ook in deze onzekere tijden kijkt Doornroosje graag vooruit en doen we er alles aan om met een aansprekend programma mensen straks weer van livemuziek te laten genieten.

Daarvoor maken we afspraken die we ook willen nakomen. De onzekerheid die het COVID-19 virus momenteel met zich meebrengt, maakt dat we jullie begrip vragen voor het geval we, vanwege de indamming van dit virus, onze afspraken niet kunnen nakomen. Daarom geldt momenteel voor alle afspraken die door of namens Stichting Doornroosje gemaakt worden een ‘corona voorbehoud’: wij gaan alleen afspraken aan onder de voorwaarde dat de activiteiten waar de afspraken betrekking op hebben zonder beperking toegestaan worden door de overheid. Indien maatregelen van de overheid de activiteit niet toestaan of anderszins beperken, ontbinden we de overeengekomen afspraken.

Corona provision
Even in these uncertain times Doornroosje would like to focus on the future. We are doing everything in our power to work on appealing programming for our venue and offer people a chance to enjoy live music again.

That is why we are making commitments that we intend to uphold. Unfortunately, due to uncertainties related to the COVID-19 virus, we wish to ask for your understanding in case we cannot uphold these commitments as a result of virus containment measures. This is why for each of the commitments that we make as Doornroosje there is a ‘corona provision’: we can only enter into an agreement with another party if the activities that are part of the deal are still allowed by the Dutch government without restriction. In case these activities are no longer allowed or otherwise restricted as a result of measures taken by the government then we have no choice but to dissolve the previously made commitments.