Doornroosje
loader

INFO

Disclaimer

Opvoeringen kunnen worden gewijzigd, verplaatst of afgelast.
Volg deze website voor eventuele aanpassingen.
Er volgt een kennisgeving als terugboeken relevant is.

Doornroosje respecteert auteursrechten, portretrecht en geestelijk eigendom. Waar nodig is toestemming gevraagd voor de publicatie van teksten, beelden en verwijzingen. Neem alsjeblieft contact op als je meent een recht te kunnen laten gelden.

Deze website bevat links naar andere websites en naar beeld- en geluidsmateriaal. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en de inhoud van die websites en dat materiaal.

Gebuik van deze website impliceert dat je akkoord bent met onze privacyverklaring.

Op online aankopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Voor klachten, zie ons klachtenbeleid.