Doornroosje
loader

INFO

Huisregels

Huisregels

Toegang tot Doornroosje
• Om Doornroosje te kunnen bezoeken dient de bezoeker in het bezit te zijn van een op dat moment geldig toegangsbewijs.
• Geen toegang voor personen die zichtbaar onder invloed van alcohol of drugs zijn.
• Bij toegangscontrole dient te worden meegewerkt. Er kan verzocht worden de inhoud van bagage of kleding te controleren.
• Ingenomen spullen worden niet teruggegeven.
• Voor concerten van Doornroosje geldt geen minimumleeftijd, tenzij anders vermeld op de desbetreffende programmapagina op onze website. Bezoekers jonger dan 14 jaar dienen wel begeleid te worden door een volwassene (18+).
• Voor dance-avonden van Doornroosje geldt een minimumleeftijd van 16 jaar, tenzij anders vermeld op de desbetreffende programmapagina op onze website.
• Op verzoek dient een identiteitsbewijs te kunnen worden getoond.
• Wij behouden ons het recht voor iedereen met aanstootgevende klederdracht en/of kleding gerelateerd aan clubverband van welke aard dan ook de toegang te weigeren.
• Wie tijdens een activiteit het pand verlaat, zal opnieuw moeten betalen om weer naar binnen te mogen.
• Doornroosje hanteert flexibele eindtijden, na 4:00 wordt nieuwe bezoekers vanwege het venstertijdenbeleid van de gemeente Nijmegen sowieso geen toegang verleend.
• Bij het niet opvolgen van de huisregels kan de toegang tot Doornroosje worden ontzegd.

Aansprakelijkheid
• Met het betreden van het gebouw geeft de bezoeker aan op de hoogte te zijn van deze huisregels.
• Toegang tot Doornroosje is geheel op eigen risico.
• Doornroosje is niet verantwoordelijk voor vermiste, verloren, zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de bezoekers.
• Doornroosje is niet aansprakelijk voor mogelijke gehoorschade. Gehoorbescherming is tegen vergoeding verkrijgbaar via de oordoppendispensers.

Gedrag en respect
• In Doornroosje hebben wij respect voor bezoekers, artiesten, het gebouw, de omgeving en onszelf.
• Volg te allen tijde aanwijzingen van het personeel en/of beveiliging op.
• Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd: hiermee bedoelen we racistische, fascistische, seksistische, beledigende, discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld.
• Houd rekening met mindervalide bezoekers.
• Zorg bij vertrek voor zo min mogelijk geluidsoverlast en laat geen rommel achter op straat.

Dit mag niet
• Wij schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Verstrekken van alcohol aan minderjarige bezoekers is niet toegestaan. Nuttigen, of genuttigd hebben, van alcohol door minderjarigen is niet toegestaan.
• Roken (alsmede e-roken) is binnen niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan te handelen in soft- en harddrugs.
• Het is niet toegestaan harddrugs in bezit te hebben dan wel te gebruiken.
• Het is niet toegestaan wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
• Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties mee naar binnen te nemen.
• Het is niet toegestaan consumpties mee naar buiten te nemen.
• Flyeren, posters ophangen en stickers opplakken, zonder nadrukkelijke toestemming, is niet toegestaan.
• Fotograferen, film- en/of muziekopnames maken, zonder nadrukkelijke toestemming, is niet toegestaan.

Garderobe en lockers
• Doornroosje beschikt over een (gratis) garderobe en lockers. Gebruik hiervan wordt aangeraden.
• Het meenemen van tassen de zaal in, zeker grote tassen, wordt afgeraden.

Bij het niet opvolgen van deze regels kan de toegang tot Doornroosje worden ontzegd.

Alvast bedankt voor de medewerking.

verwijder filter
filter

Nieuwsbrief

Mis nooit meer een concert! Meld je aan en wij sturen je wekelijks de nieuw bevestigde en aankomende shows.

verzonden