Doornroosje
loader

INFO

Merleyn ANBI gegevens

Stichting Doornroosje Twee is erkend als (culturele) ANBI.
Daarbij hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

 • De naam
 • Het RSIN of het fiscaal nummer
 • De contactgegevens
 • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
 • Het beleidsplan
 • Het beloningsbeleid
 • De doelstelling
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording

Hieronder volgt een overzicht van deze gegevens. Een deel van de gegevens staat op een andere pagina op deze website: klik op de hyperlink om die pagina te openen. Een ander deel van de gegevens is te vinden in onze statuten, het uittreksel van onze Kamer van Koophandel-registratie en onze jaarverslagen. Klik op de hyperlink om de bestanden te openen.

Officiële naamStichting Doornroosje Twee
Fiscaal nummer819299583
ContactgegevensZie onze Info pagina.
BestuursledenZie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
BeleidsplanZie ons beleidsplan.
BeloningsbeleidEr wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers (bezoldigde medewerkers) en vrijwilligers (onbezoldigde medewerkers).
Werknemers worden beloond conform de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals.
De bezoldiging van de directeur bestuurder voldoet tevens aan de lokale WNT-norm zoals vastgesteld in de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies.
Raad van Toezicht-leden zijn vrijwilliger.
Doornroosje Twee neemt deel aan het Convenant Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, dat door de Belastingdienst met de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals is overeengekomen. In dit convenant staan de afspraken en standpunten over onder andere:

 • de vrijwilligersvergoedingen alsmede verstrekkingen aan de vrijwilligers en de berekening daarvan
 • de verstrekkingen aan de werknemers en de berekening daarvan
 • gratis vertrekken van consumpties bij evaluatie van evenementen en concerten.
DoelstellingZie onze Statuten.
ActiviteitenZie ons Jaarverslag 2020.
Financiële verantwoordingZie ons Jaarverslag 2020.