fbpx

ANBI gegevens Merleyn

ANBI gegevens Merleyn

Stichting Doornroosje Twee is erkend als (culturele) ANBI.
Daarbij hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

 • De naam
 • Het RSIN of het fiscaal nummer
 • De contactgegevens
 • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
 • Het beleidsplan
 • Het beloningsbeleid
 • De doelstelling
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording

Hieronder volgt een overzicht van deze gegevens. Een deel van de gegevens staat op een andere pagina op deze website: klik op de hyperlink om die pagina te openen. Een ander deel van de gegevens is te vinden in onze statuten, het uittreksel van onze Kamer van Koophandel-registratie en onze jaarverslagen. Klik op de hyperlink om de bestanden te openen.

De naam: Stichting Doornroosje Twee
Fiscaal nummer: 819299583
Contactgegevens: zie onze contact pagina.
Bestuursleden: zie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
Beleidsplan: zie ons beleidsplan.
Beloningsbeleid:

Er wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers (bezoldigde medewerkers) en vrijwilligers (onbezoldigde medewerkers).
Werknemers worden beloond conform de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals.
De bezoldiging van de directeur bestuurder voldoet tevens aan de lokale WNT-norm zoals vastgesteld in de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies.
Raad van Toezicht-leden zijn vrijwilliger.
Doornroosje Twee neemt deel aan het Convenant Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, dat door de Belastingdienst met de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals is overeengekomen. In dit convenant staan de afspraken en standpunten over onder andere:

 • de vrijwilligersvergoedingen alsmede verstrekkingen aan de vrijwilligers en de berekening daarvan
 • de verstrekkingen aan de werknemers en de berekening daarvan
 • gratis vertrekken van consumpties bij evaluatie van evenementen en concerten.

Doelstelling: zie onze Statuten.
Activiteiten: zie ons Jaarverslag 2021.
Financiele verantwoording: zie ons Jaarverslag 2021.