Doornroosje
loader

INFO

Doornroosje ANBI gegevens

Stichting Doornroosje is erkend als (culturele) ANBI.
Daarbij hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

  • De naam
  • Het RSIN of het fiscaal nummer
  • De contactgegevens
  • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
  • Het beleidsplan
  • Het beloningsbeleid
  • De doelstelling
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Een financiële verantwoording

Hieronder volgt een overzicht van deze gegevens. Een deel van de gegevens staat op een andere pagina op deze website: klik op de hyperlink om die pagina te openen. Een ander deel van de gegevens is te vinden in onze statuten, het uittreksel van onze Kamer van Koophandel-registratie en onze jaarverslagen. Klik op de hyperlink om de bestanden te openen.

De naam Stichting Doornroosje
Fiscaal nummer 002969993
Contactgegevens Zie onze Info pagina.
Bestuursleden Zie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
Beleidsplan Vanuit haar missie voert Doornroosje de uitvoeringsovereenkomst, zoals contractueel vastgelegd met de gemeente Nijmegen, uit.
Zie de beschrijving van onze missie.
Zie de subsidie beschikking van 2017 met de gemeente Nijmegen.
Beloningsbeleid  Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het reglement Raad van Toezicht (art 8 lid 3) en het bestuursreglement (art. 9).
Doelstelling Zie onze Statuten, ons reglement Raad van Toezicht en ons bestuursreglement .
Activiteiten Zie ons Jaarverslag 2018.
Financiële verantwoording Zie ons Jaarverslag 2018.
verwijder filter
filter

Nieuwsbrief

Mis nooit meer een concert! Meld je aan en wij sturen je wekelijks de nieuw bevestigde en aankomende shows.

verzonden