Doornroosje
loader

INFO

Doornroosje ANBI gegevens

Stichting Doornroosje is erkend als (culturele) ANBI.
Daarbij hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

  • De naam
  • Het RSIN of het fiscaal nummer
  • De contactgegevens
  • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
  • Het beleidsplan
  • Het beloningsbeleid
  • De doelstelling
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Een financiële verantwoording

Hieronder volgt een overzicht van deze gegevens. Een deel van de gegevens staat op een andere pagina op deze website: klik op de hyperlink om die pagina te openen. Een ander deel van de gegevens is te vinden in onze statuten, het uittreksel van onze Kamer van Koophandel-registratie en onze jaarverslagen. Klik op de hyperlink om de bestanden te openen.

De naamStichting Doornroosje
Fiscaal nummer002969993
ContactgegevensZie onze Info pagina.
BestuursledenZie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
BeleidsplanVanuit haar missie voert Doornroosje de uitvoeringsovereenkomst, zoals contractueel vastgelegd met de gemeente Nijmegen, uit.
Zie de beschrijving van onze missie.
Zie de subsidie beschikking van 2017 met de gemeente Nijmegen.
Beloningsbeleid Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het reglement Raad van Toezicht (art 8 lid 3) en het bestuursreglement (art. 9).
DoelstellingZie onze Statuten, ons reglement Raad van Toezicht en ons bestuursreglement .
ActiviteitenZie ons Jaarverslag 2020.
Financiële verantwoordingZie ons Jaarverslag 2020.