Doornroosje
loader

INFO

Doornroosje ANBI gegevens

Stichting Doornroosje is erkend als (culturele) ANBI.
Daarbij hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

 • De naam
 • Het RSIN of het fiscaal nummer
 • De contactgegevens
 • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
 • Het beleidsplan
 • Het beloningsbeleid
 • De doelstelling
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording

Hieronder volgt een overzicht van deze gegevens. Een deel van de gegevens staat op een andere pagina op deze website: klik op de hyperlink om die pagina te openen. Een ander deel van de gegevens is te vinden in onze statuten, het uittreksel van onze Kamer van Koophandel-registratie en onze jaarverslagen. Klik op de hyperlink om de bestanden te openen.

De naam Stichting Doornroosje
Fiscaal nummer 002969993
Contactgegevens Zie onze Info pagina.
Bestuursleden Zie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
Beleidsplan Vanuit haar missie voert Doornroosje de uitvoeringsovereenkomst, zoals contractueel vastgelegd met de gemeente Nijmegen, uit.
Zie de beschrijving van onze missie.
Zie de subsidie beschikking van 2017 met de gemeente Nijmegen.
Beloningsbeleid Er wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers (bezoldigde medewerkers) en vrijwilligers (onbezoldigde medewerkers).
Werknemers worden beloond conform de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals.
De bezoldiging van de directeur bestuurder voldoet aan de lokale WNT-norm zoals vastgesteld in de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies.
Raad van Toezicht-leden zijn vrijwilliger.
Doornroosje neemt deel aan het Convenant Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, dat door de Belastingdienst met de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals is overeengekomen. In dit convenant staan de afspraken en standpunten over onder andere:

 • de vrijwilligersvergoedingen alsmede verstrekkingen aan de vrijwilligers en de berekening daarvan
 • de verstrekkingen aan de werknemers en de berekening daarvan
 • gratis vertrekken van consumpties bij evaluatie van evenementen en concerten.
Doelstelling Zie onze Statuten.
Activiteiten Zie ons Jaarverslag 2017.
Financiële verantwoording Zie ons Jaarverslag 2017.
verwijder filter
filter

Nieuwsbrief

Mis nooit meer een concert! Meld je aan en wij sturen je wekelijks de nieuw bevestigde en aankomende shows.

verzonden
OK

Om je beter van dienst te kunnen zijn maakt deze site gebruik van cookies.