fbpx

ANBI gegevens Doornroosje

ANBI gegevens Doornroosje
Stichting Doornroosje is erkend als (culturele) ANBI. Daarbij hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren.

Naam: Stichting Doornroosje
Fiscaal nummer: 002969993
Contactgegevens: zie onze contact pagina.
Bestuursleden: zie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
Beleidsplan: vanuit haar missie voert Doornroosje de uitvoeringsovereenkomst, zoals contractueel vastgelegd met de gemeente Nijmegen, uit. Zie de beschrijving van onze missie. Zie de subsidie beschikking van 2017 met de gemeente Nijmegen.
Beloningsbeleid: het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het reglement Raad van Toezicht (art 8 lid 3) en het bestuursreglement (art. 9).
Doelstelling: zie onze Statuten, ons reglement Raad van Toezicht en ons bestuursreglement.
Activiteiten en financiële verantwoording: zie ons Jaarverslag 2023.

placeholder