fbpx

ANBI gegevens Doornroosje

ANBI gegevens Doornroosje

Stichting Doornroosje is erkend als (culturele) ANBI.
Daarbij hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

  • De naam
  • Het RSIN of het fiscaal nummer
  • De contactgegevens
  • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
  • Het beleidsplan
  • Het beloningsbeleid
  • De doelstelling
  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Een financiële verantwoording

Hieronder volgt een overzicht van deze gegevens. Een deel van de gegevens staat op een andere pagina op deze website: klik op de hyperlink om die pagina te openen. Een ander deel van de gegevens is te vinden in onze statuten, het uittreksel van onze Kamer van Koophandel-registratie en onze jaarverslagen. Klik op de hyperlink om de bestanden te openen.

De naam: Stichting Doornroosje
Fiscaal nummer: 002969993
Contactgegevens: zie onze contact pagina.
Bestuursleden: zie ons uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel.
Beleidsplan: vanuit haar missie voert Doornroosje de uitvoeringsovereenkomst, zoals contractueel vastgelegd met de gemeente Nijmegen, uit. Zie de beschrijving van onze missie. Zie de subsidie beschikking van 2017 met de gemeente Nijmegen.
Beloningsbeleid: het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het reglement Raad van Toezicht (art 8 lid 3) en het bestuursreglement (art. 9).
Doelstelling: zie onze Statuten, ons reglement Raad van Toezicht en ons bestuursreglement.
Activiteiten: zie ons Jaarverslag 2021.
Financiele verantwoording: zie ons Jaarverslag 2021.