Doornroosje
loader

INFO

Vacature: Lid Raad van Toezicht Doornroosje

Doornroosje
Poppodium Doornroosje is al ruim 50 jaar hét poppodium van Nijmegen en omstreken. Naast twee zalen waar maximaal 1100 en 400 bezoekers in kunnen, exploiteert Doornroosje ook poppodium Merleyn, (maximaal 200 bezoekers). Doornroosje is tevens (mede-)organisator van festivals als Oranjepop, Bevrijdingsfestival Nijmegen, Valkhof Festival en Het Nest. In totaal programmeert de organisatie bijna 500 activiteiten per jaar en bereikt daarmee meer dan 350.000 muziekliefhebbers.

In Doornroosje werken momenteel 35 vaste krachten, ongeveer 80 payroll-krachten en zo’n 115 vrijwilligers. Liefde voor muziek is de grote gemene deler.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is een team dat – ieder vanuit zijn eigen karakter en competenties – collegiaal, collectief en bij voorkeur op basis van consensus besluiten neemt. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling van de stichting en zijn bereid zich daarvoor als team en als individu in te zetten en daaraan een toegevoegde waarde te leveren. De Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder houden zich aan de bepalingen van de Governance Code Cultuur.

Algemeen profiel
Leden van de raad zijn (sterke) persoonlijkheden met een bescheiden ego. Het gezicht van Doornroosje wordt bepaald door haar directeur/bestuurder. Leden van de raad zijn geïnteresseerd in mensen en wat hen beweegt. Dat kunnen bezoekers zijn of medewerkers, maar ook relaties, politici, leveranciers. Interesse in mensen ligt aan de basis van een open, communicatief bedrijf.

Leden van de raad worden niet primair gezocht op kennisgebieden, maar op het vermogen om problemen te doorgronden en verbanden te kunnen leggen. Specifieke deskundigheid kan worden ingehuurd. Wel zorgt de Raad van Toezicht dat de deskundigheid op artistiek inhoudelijk terrein en ervaring op gebied van financiën binnen de Raad vertegenwoordigd zijn.

Vacature Algemeen Lid
Aanvullend op de zittende leden is er op dit moment een vacature voor een algemeen lid. Hiervoor zijn de volgende profieleisen opgesteld:

  • Affiniteit met Doornroosje en het werkveld waarbinnen de instelling zich begeeft.
  • Ervaring in en met bestuurlijke verhoudingen en ervaring in processen waarin met verschillende belangen rekening moet worden gehouden.
  • Het vermogen om constructief in te spelen op veranderingen die van buitenaf op de sector afkomen.
  • Het vermogen om problemen te doorgronden en verbanden te kunnen leggen.
  • Een goed gevoel voor formele aspecten van de processen binnen de organisatie.
  • Een band met de stad en/of Nijmegen en omgeving via wonen, werken, etc.
  • Beschikking over relevante netwerken.

De leden van de Raad van Toezicht krijgen niet betaald. Zij hebben wel een gratis lidmaatschap van de Roosje Music Club.

Tijdsbesteding
De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar met de directeur/bestuurder. Daarnaast wordt er eenmaal per jaar vergaderd met de Ondernemingsraad en het management van Doornroosje. Naar behoefte laten RvT-leden zich in een aparte bijeenkomst inhoudelijk informeren door deskundigen vanuit verschillende beleidsterreinen van Doornroosje (programmering, management, marketing, productie/techniek, etc.) en verder worden zij ook uitgenodigd voor medewerkersbijeenkomsten of bezoeken zij evenementen van de Roosje Music Club.

Nieuwe leden van de Raad van Toezicht krijgen een introductieprogramma. Hierin maken ze uitgebreid kennis met de organisatie en de medewerkers. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Diversiteit Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht streeft ernaar om in zijn samenstelling zoveel mogelijk de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen. Dat betekent voor de invulling van deze vacature dat geïnteresseerden met een cultureel diverse achtergrond extra aangemoedigd worden te reageren.

Meer info
Op de website van Doornroosje is een pagina gewijd aan Governance, hier is ook de pagina te vinden waarop onze ANBI gegevens staan, waar het Raad van Toezicht reglement een onderdeel van is onder het kopje ‘beloning beleid’. Met vragen kan je ook bellen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, die de procedure voor ons begeleidt via 020 5141380 of mail naar [email protected]

Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze positie en voldoe je aan het functieprofiel? Stuur uiterlijk maandag 23 november je CV en motivatie t.a.v. Maurice Schmitz (RvT-lid en lid sollicitatiecommissie) naar [email protected] o.v.v. ‘sollicitatie lid raad van toezicht Doornroosje’ Zodra je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging. De kennismaakgesprekken worden gepland op maandag 7 december (avond) of woensdag 9 december (middag).